Pesky Krumlov เมืองภาพวาดในฝันแห่งแคว้นโบฮิเมีย

ตอนวางแผนเดินทางมีแต่คนชมว่าเมืองนี้สวย แต่เมืองมันเล็กนะเดินแป๊ปเดียวก็ทั่วแล้ว เราหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ท เอ่อสวยดีแฮะ จึงใส่ไปใน List การเดินทางอย่างไม่ลังเล โดยการเดินทางจึงเดินทางโดยรถบัสของ Student Agency ไป Cesky Krumlov (Cesky Krumlov AN by Bus ของ Student Agency) ขึ้นรถบัสที่สถานี Prague, Na Knížecí โดยนั่ง Metro จากสถานี Mustek มาลงสถานี Andel สังเกตป้าย Autobus สถานีรถบัสที่นี่ เหมือนที่จอดรถชานเมือง อยู่บนลานจอดรถโล่งโล่ง มีที่ยืนหรือนั่งคอยตามป้ายปลายทางที่จะไป ที่รอรถของ Student agency จะมีป้ายบอกว่าเป็นที่จอดของ Student Agency มีโปสเตอร์สีเหลืองแปะอยู่เมื่อใกล้รถออก รถจะเข้ามาเทียบเอง แล้วกระเป๋ารถจะคอยตรวจสอบตั๋วของผู้โดยสารทีละคน 

เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ  (Cesky Krumlov) เมืองเล็ก โรแมนติก ดั่งเทพนิยาย เมืองมรดกโลก ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวฤตาว่าตอนต้นใกล้แหล่งกำเนิดของแม่น้ำ ก่อนที่จะไหลต่อไปเป็นกระแสน้ำสายใหญ่ผ่านกรุงปร๊าก ช่วงที่แม่น้ำวฤตาว่าไหลผ่านเชสกี้ ครุมลอฟดูเหมือนเป็นเพียงลำธารเล็ก ๆ สายน้ำคดไปเคี้ยวมาเหมือนรูปตัว S จนทำให้ภูมิทัศน์ของตัวเมืองดูราวกับหยดน้ำที่กำลังจะร่วงหล่นจากขั้วได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 มีความโดดเด่นคือเป็นเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

เมืองสวยเหลือเกินพี่จ๋า

มีร้านกาแฟน่านั่งร้านนี้อากาศหนาวๆคือดีย์มาก

ฝั่งตรงข้ามก็ดี คนขายหน้าตาดี555

เดินเล่นไปเรื่อยๆเมืองไม่กว้างมากเดินสบายๆ เดินขึ้นไปบนหอคอยก็ดีนะ ได้เห็นวิวเมืองทั่วๆเลย

Follow Me >>>

Facebook: https://www.facebook.com/atravelerblog/

YouTube: http://bit.ly/2m79day

IG: https://www.instagram.com/a_traveler_blog/

Twitter: https://twitter.com/A_Traveler_Blog

Website: http://atravelerblogs.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s